TRÉNINGOVÝ MATERIÁL

V NAŠOM VYDAVATEĽSTVE SI MÔŽU METODIKY ZAKÚPIŤ LEN TÍ ODBORNÍCI Z POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ, KTORÍ ABSOLVOVALI MINIMÁLNE MODUL 1 A MODUL 2 ZO VZDELÁVANIA „SINDELAR METÓDY“.

Newsletter

for News stay bound