Náš tím

panáčik Schmunzel – Smejko

 

 

 

Schmunzel alebo Smejko, ktorý sprevádza deti nápravnými listami a tréningovými CD

www.schmunzelclub.at

Terapeutka oslabenia čiastkového výkonu

PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička

Diagnostika  a tréning oslabenia čiastkového výkonu

Psychoedukácia

Sprostredkovanie techník učenia sa a určenie učebného typu

Odblokovanie stresu, uvoľňovacie techniky

Terapeutka oslabenia čiastkového výkonu

michaela sv

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

vedenie Centra Dr. Sindelar v Banskej Bystrici

Univ.Prof.Dr. Brigitte Sindelar

klinická psychologička a psychoterapeutka

b.sindelar@schmunzelclub.at

Odborné vedenie

www.sindelar.at

Newsletter

for News stay bound