Úvod

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov (na základe Oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 10.03.2022 na poskytovanie inovačného vzdelávania, evidenčné číslo: 10/2022 – IV.). V Centre Dr. Sindelar na nám záleží na kvalitnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov a ich napredovaní pri práci s deťmi.

Pod vedením odbornej garantky PaedDr. Petry Arslan Šinkovej, renomovanej psychologičky, zakladateľky a riaditeľky poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa už od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania, sme pre Vás pripravili zaujímavé programy inovačného vzdelávania, v ktorých Vás prevedieme teoretickými ale aj praktickými poznatkami z praxe.

Obsahovým zameraním a cieľom nášho inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia i uplatnenie najnovších poznatkov a skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní, v oblasti pedagogickej diagnostiky, rozvoja kognitívnych schopností a emocionálnej inteligencie u detí v predškolskom a školskom veku. Obsahové zameranie inovačného vzdelávania sa zameriava na spôsob použitia inovatívnych metód v diagnostike a tréningu deficitov čiastkových funkcií ako príčin porúch učenia a pozornosti u detí, s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie detí, rozvoj slabých a silných stránok detí a podpora rozvoja emocionálnej inteligencie dieťaťa. Súčasťou obsahového zamerania inovačného vzdelávania sú praktické ukážky zamerané na stimuláciu pozornosti, pamäte, myslenia a reči, senzorické spracovanie podnetov a rozvoj exekutívnych funkcií.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Newsletter

for News stay bound